Lista rankingowa dotycząca udzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu

20 sierpnia 2018

W związku z dokonaną oceną złożonego wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia finansowego pomostowego oraz o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego zamieszamy listę rankingową nr 4/OWES/2018/WP oraz 4/OWES/2018/WF.

Lista rankingowa do pobrania.