Aktualności Lista rankingowa dotycząca udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu

Lista rankingowa dotycząca udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu

30 maja 2017

W związku z dokonaną oceną złożonego wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, zamieszamy listę rankingową nr 1/OWES/2017 w związku z przyznanym dofinansowaniem w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

lista rankingowa nr 1