Lista rankingowa II KOW/B w ramach I naboru wniosków w powiecie inowrocławskim, mogileński i radziejowskim

20 lipca 2020

Uprzejmie informujemy, iż znane są wyniki oceny wniosków i biznesplanów ocenianych w ramach II KOW/B w pierwszym naborze skierowanym do grup inicjatywnych i podmiotów z terenu w powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego.

Wszystkim aplikującym dziękujemy za przygotowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji.

Poniżej lista rankingowa KOW/B:

LISTA RANKINGOWA