Lista rankingowa Komisji Oceny Biznesplanów

24 maja 2022

Poniżej publikujemy listę rankingową z prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Poniższa lista dotyczy ogłoszenia o naborze z dnia 22 kwietnia br.
Wszystkie podmioty uczestniczące w naborze, o wynikach zostaną powiadomione odrębną korespondencją.

LISTA RANKINGOWA