Lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków

25 kwietnia 2022

Poniżej publikujemy listę rankingową z prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Poniższa lista dotyczy ogłoszenia o naborze z dnia 09. kwietnia br.
Wszystkie podmioty uczestniczące w naborze, o wynikach zostaną powiadomieni odrębną korespondencją.

LISTA RANKINGOWA