Lista rankingowa Komisji Oceny

16 czerwca 2023

Poniżej publikujemy listę rankingową z prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Poniższa lista dotyczy ogłoszenia o naborze z dnia 2 maja br.
Wszystkie podmioty uczestniczące w naborze, o wynikach zostaną powiadomione odrębną korespondencją.

Lista