Lista rankingowa naboru wniosków o dofinansowanie inwestycyjne w pow. włocławskim i żnińskim

29 listopada 2021

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków, o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, poniżej publikujemy listę rankingową złożonych wniosków.

Lista rankingowa