Lista rankingowa w ramach I/2022 naboru wniosków o dofinansowanie w powiecie radziejowskim, inowrocławskim i mogileńskim

12 kwietnia 2022

Uprzejmie informujemy, iż znane są wyniki oceny wniosków i biznesplanów ocenianych w ramach  KOW/B w I/2022 naborze skierowanym do grup inicjatywnych i podmiotów z terenu w powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego.

Wszystkim aplikującym dziękujemy za przygotowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji.

Poniżej lista rankingowa KOW/B:

LISTA RANKINGOWA