Lista rankingowa w ramach V naboru wniosków o dofinansowanie- KOW/B odwoławcza

8 lutego 2021

Uprzejmie informujemy, iż znane są wyniki oceny wniosków i biznesplanów ocenianych w ramach prac odwoławczej  KOW/B w piątym naborze skierowanym do grup inicjatywnych i podmiotów z terenu w powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego.

 

Poniżej lista rankingowa KOW/B:

LISTA RANKINGOWA