Lista rankingowa w ramach V naboru wniosków o dofinansowanie

29 stycznia 2021

Uprzejmie informujemy, iż znane są wyniki oceny wniosków i biznesplanów ocenianych w ramach  KOW/B w piątym naborze skierowanym do grup inicjatywnych i podmiotów z terenu w powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego.

Wszystkim aplikującym dziękujemy za przygotowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji.

Poniżej lista rankingowa KOW/B:

LISTA RANKINGOWA