Lista rankingowa w ramach VIII naboru wniosków o dofinansowanie w powiecie radziejowskim, inowrocławskim i mogleńskim

28 czerwca 2021

Uprzejmie informujemy, iż znane są wyniki trzeciej oceny wniosków i biznesplanów ocenianych w ramach  KOW/B w ósmym naborze skierowanym do grup inicjatywnych i podmiotów z terenu w powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego.

Wszystkim aplikującym dziękujemy za przygotowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji.

Poniżej lista rankingowa KOW/B:

LISTA RANKINGOWA