Lokalna współpraca

22 lutego 2018

Doradcy kluczowi w celu nawiązania współpracy z właściwymi terytorialnie instytucjami regionalnymi i lokalnymi, w tym  służącymi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej  przeprowadzali spotkania na terenie powiatu inowrocławskiego, radziejowskiego, mogileńskiego i żnińskiego. W wyniku odbytych spotkań podpisano kolejne  porozumienia  współpracy na rzecz wspierania realizacji Naszego projektu. Pięknie dziękujemy!