Mikro Granty dla NGO

9 czerwca 2020

OWES posiada w swojej ofercie mikro granty dla grup inicjatywnych i NGO planujących w najbliższym czasie rozpocząć działalność gospodarczą. Mikro granty to wsparcie w wysokości do 5 tys. zł, które można wykorzystać na sfinansowanie szkoleń zespołu/kadry, zakup sprzętu (o ile nie jest on środkiem trwałym), zrealizowania działań (np. warsztatów) jako pilotażowych budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej, usługi promocyjne i marketingowe. Wyżej wymienione podmioty mogą składać wnioski już od 15 czerwca br. Środki na ten cel będą rozdysponowane przez OWES aż do wyczerpania. Zachęcamy do składania dokumentów aplikacyjnych.