Mikrogranty dla PES

10 lipca 2023

Wyższa Szkoła Gospodarki – Partner Projektu zaprasza do składania wniosków o przyznanie mikrograntów na rozwój i ekonomizację Podmiotów Ekonomii Społecznej. Wnioski mogą składać także grupy inicjatywne zamierzające utworzyć nowy podmiot trzeciego sektora. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup usług i wyposażenia, mających na celu wzmocnienie potencjału ekonomicznego organizacji.
Wnioski należy składać do 14 lipca 2023 roku do godz. 14:00 w biurze OWES przy ul. Cyganka 24 we Włocławku.