Nabór na Mikro Granty!!!

18 sierpnia 2020

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiada w swojej ofercie mikro granty dla grup inicjatywnych planujących utworzyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą) chcącą realizować na terenie subregionu IV działania w sferze pożytku publicznego. Mikro granty to wsparcie w wysokości do 5 tys. zł, które można wykorzystać na sfinansowanie szkoleń zespołu/kadry, zakup sprzętu (o ile nie jest on środkiem trwałym), zrealizowania działań (np. warsztatów) jako pilotażowych budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej, usługi promocyjne i marketingowe. Wyżej wymienione podmioty mogą składać wnioski już od 15 czerwca br. Środki na ten cel będą rozdysponowane przez OWES aż do wyczerpania. Zachęcamy do składania dokumentów aplikacyjnych.