Nabór na Mikrogranty dla powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego-aktualizacja dokumentów

8 marca 2021

Informujemy, iż w dniu 08.03.2021 dokonano aktualizacji dokumentów związanych z ubieganiem się o Mikrogranty.

Jak złożyć wniosek:

Wnioskodawcy składają wniosek oraz budżet w 1 egzemplarzu (w miarę możliwości druk dwustronny) w kopercie niebąbelkowej, dokumenty spięte w skoroszycie – w przypadku składania oferty w wersji papierowej. W przypadku składania w wersji elektronicznej należy złożyć wniosek wraz z budżetem formie skanu na wskazany adres mailowy.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 31.03.2021 r.

Adres do składania osobiście, mailowo lub za pośrednictwem poczty polskiej: dla powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego – Punkt Konsultacyjny OWES w Inowrocławiu, Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, z dopiskiem na kopercie „Mikrogranty OWES – Nabór 2/2021″; adres mailowy: owes@ekspert-kujawy.pl

 

Zapraszamy do składania wniosków!

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN

Wniosek_Mikrogranty_NGO

Wniosek_Mikrogranty_Grupa_Nieformalna

Oswiadczenie_VAT_OWES_FEK_mikrogrant

Oswiadczenie_prawa_autorskie

Zalacznik-nr-3-Wykaz-dzialalnosci-wykluczonych-z-pomocy-de-minimis

Umowa-na-mikrogran-ngo

umowa-między-Operatorem-a-grupą-nieformalną

Sprawozdanie_finansowe

cz. III BUDZET-MIKROGRANTY

Lista-uczestnikow-warsztatu-dla-grupy-nieformalnej

Lista-uczestnikow-warsztatu-dla- NGO

Karta_oceny_MERYTORYCZNEJ

Karta oceny formalnej FEK