Nabór na przedstawiciela organizacji pozarządowych

7 lipca 2022

Uprzejmie informujemy, że Rada Działalności Pożytku Publicznego szczebla krajowego, działając na podstawie art. 28 oraz 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego, ogłasza nabór na przedstawiciela organizacji pozarządowych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego do prac w Komitecie Konsultacyjnym ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027 (zwanym dalej „KK PTiM Interreg”).

Kwestionariusz będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia (pod linkiem), należy składać w nieprzekraczalnym terminie – do 8 lipca 2022 r. (piątek) do 15:00 na adres: Sekretariat_DOB@kprm.gov.pl  

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdziecie Państwo pod linkiem: :  https://www.gov.pl/web/pozytek/ogloszenie-o-naborze-do-prac-w-komitecie-konsultacyjnym-ds-programow-transgranicznych-i-miedzyregionalnych-interreg-2021-2027