Nabór na Voucher Rozwojowy dla podmiotów z terenu powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego

17 listopada 2023

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiada w swojej ofercie Voucher rozwojowy (VR)– środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie zakupu wyposażenia i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do rozwoju i dalszego funkcjonowania gospodarczego Podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących działalność gospodarczą, w tym Przedsiębiorstw społecznych wpisanych w bazie PS, maksymalnie do wartości 5.000,00 zł netto. O Voucher rozwojowy mogą ubiegać się Podmioty ekonomii społecznej (PES) prowadzące działalność gospodarczą, w tym Przedsiębiorstwa społeczne wpisane w bazie PS – dotyczy podmiotów z terenu powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego.

Termin naboru: od 17.11.2023 r. do 24.11.2023 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu Wniosku do siedziby Operatora – Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław (w godzinach pracy biura tj. od 8:00-16:00).

Dokumenty dostępne poniżej:

 

https://kpces.pl/dokumenty/voucher/