Nabór na Voucher Rozwojowy – zapraszamy do składania wniosków!

7 listopada 2023

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiada w swojej ofercie Voucher rozwojowy (VR)– środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie zakupu wyposażenia i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do rozwoju i dalszego funkcjonowania gospodarczego Podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących działalność gospodarczą, w tym Przedsiębiorstw społecznych wpisanych w bazie PS, maksymalnie do wartości 5.000,00 zł netto. O Voucher rozwojowy mogą ubiegać się Podmioty ekonomii społecznej (PES) prowadzące działalność gospodarczą, w tym Przedsiębiorstwa społeczne wpisane w bazie PS, z subregionu IV.

Termin naboru: od 07.11.2023 r. do 15.11.2023 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu Wniosku do siedziby Operatora – Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław (w godzinach pracy biura tj. od 8:00-16:00). Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku wpłynięcia Wniosków o wartości przekraczającej dostępną pulę środków.

Dokumenty dostępne poniżej:

https://kpces.pl/dokumenty/voucher/