Nabór wniosków 2/2022 o dofinansowanie nowych miejsc pracy.

22 kwietnia 2022

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji na miejsca pracy tworzone w nowych oraz już istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych. Ze względu na duże zainteresowanie, Partner projektu podjął decyzję o naborze wniosków podmiotów i grup inicjatywnych funkcjonujących na terenie całego subregionu IV.

Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego będą przyjmowane przez przez Partnera projektu – Wyższą Szkołę Gospodarki. Dokumenty w ramach niniejszego naboru należy złożyć do 6 maja 2022r, w biurze projektu OWES w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 6, lub we Włocławku przy pl. Wolności 17 do godz. 15.00.

Dokumenty dostępne są poniżej:

Dokumenty na etapie przyznawania środków finansowych