Nabór wniosków o dofinansowanie nowych miejsc pracy w pow. włocławskim i żnińskim

12 kwietnia 2021

Informujemy o rozpoczęciu kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, funkcjonujących lub tworzonych na terenie powiatów włocławskiego i żnińskiego.
Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego należy składać w terminie od 12 do 23 kwietnia 2021r., w biurze OWES przy ul. Poznańskiej 43 w Inowrocławiu lub w biurze terenowym przy pl. Wolności 17 we Włocławku.
Wzory wszystkich wymaganych dokumentów znajdą Państwo w zakładce „dokumenty na etapie przyznawania środków finansowych”