Nabór wniosków o dotację inwestycyjne.

6 października 2021

W związku z kończącym się cyklem szkoleniowo – doradczym, informujemy o naborze wniosków o przyznanie dotacji na miejsca pracy tworzone w nowych oraz już istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.

Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego dla podmiotów z terenu powiatu włocławskiego i żnińskiego należy składać w terminie do 15 października 2021 roku.

Dokumenty należy złożyć osobiście, poprzez ich dostarczenie do Punktu Konsultacyjnego we Włocławku przy pl. Wolności 17. W przypadku korespondencji przesyłanej listownie decyduje data stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty dostępne są poniżej:

Dokumenty na etapie przyznawania środków finansowych