Nabór wniosków o dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy

2 maja 2023

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji na miejsca pracy tworzone w nowych oraz już istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu, Partner projektu podjął decyzję o sfinansowaniu dotacji inwestycyjnej i pomostowej o dodatkowe jedno miejsce pracy.

Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego będą przyjmowane przez przez Partnera projektu – Wyższą Szkołę Gospodarki. Dokumenty w ramach niniejszego naboru należy złożyć do 15 maja 2023r, w biurze projektu OWES we Włocławku przy ul. Cyganka 26 do godz. 15.00.

Dokumenty dostępne są poniżej:

Dokumenty na etapie przyznawania środków finansowych