Nabór wniosków o udzielenie dotacji.

2 marca 2020

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji na miejsca pracy tworzone w nowych oraz już istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych. Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego dla podmiotów z terenu powiatu włocławskiego i żnińskiego, należy składać w biurze OWES przy ul. Toruńskiej 30 we Włocławku do dnia 16 marca 2020r. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w formie papierowej.