Nabór wniosków o wsparcie finansowe

28 marca 2024

Wyższa Szkoła Gospodarki – Partner projektu, zaprasza grupy inicjatywne i istniejące podmioty ekonomii społecznej, do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy. Ogłaszany nabór wniosków jest drugim realizowanym przez partnera w ramach projektu Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej na lata 2024 – 2026, dofinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
Wniosek wraz z biznesplanem należy dostarczyć do biura projektu w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 6 lub we Włocławku przy ul. Cyganaka 24, do dnia 16 kwietnia 2024r w godzinach pracy OWES. Do wniosku w formie papierowej należy dołączyć lub przesłać na adres owes@byd.pl jego kopię w formacie PDF.
Regulamin udzielania wsparcia finansowego oraz wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami znajdą Państwo w zakładce „Dokumenty”