Nowe obowiązki dla stowarzyszeń i fundacji

22 grudnia 2021

Nowe obowiązki dla stowarzyszeń i fundacji

Przypominamy, że 31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Więcej informacji i instrukcja jak zgłosić się do rejestru na stronie portalu NGO. czas  rejestracji upływa do końca stycznia 2022

https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-przypominamy-o-nowych-obowiazkach-organizacji