Oferta Fundacji „W zdrowiu z Tobą”

16 grudnia 2020

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

W dzisiejszych czasach zdrowie jest na wagę złota.  Stres, dużo obowiązków, przepracowanie i nieustanna gonitwa dnia codziennego wpływa na to że mamy bardzo mało czasu aby zadbać o siebie, a co najważniejsze o swoich bliskich.

Fundacja „W ZDROWIU Z TOBĄ” przygotowała autorski program „Cztery filary zdrowia” który jest niesamowitym rozwiązaniem wpływającym na poprawę naszego zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego.

Nasze rozwiązania kierujemy do :

– Pracodawców – chcących wzmocnić swoich pracowników znacząco  wpłynie na wzrost ich efektywności w pracy
– Pracowników biurowych, terenowych
– Rodzin i ich dzieci

Współpracujemy z producentami nowatorskich niszowych jeszcze rozwiązań medycznych oraz terapeutycznych. W radzie fundacji zasiadają specjaliści którzy podpowiedzą jak wrócić na dobre tory dbania o zdrowie swoje oraz swoich bliskich.

Działania Fundacji mają spowodować, że większość jej klientów zrozumie na czym polega zdrowy styl życia. Postanowi zadbać o zdrowie , skorzystać z promowanych przez Fundację urządzeń do diagnostyki, przez co uzyska wiedzę na temat swojego zdrowia i w tej świadomości postanowi skorzystać z promowanych przez Fundację suplementów oraz terapii skierowanych trafnie na podstawie wcześniejszej diagnostyki.

 

Celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia i szeroko pojętej profilaktyki oraz promowanie aktywności fizycznej w rozwoju człowieka poprzez:

– upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia,

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

– wspieranie i upowszechnianie działań w zakresie ochrony środowiska,

– podejmowanie działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,

– reintegracji zawodowej i społecznej.

Ponadto, celami są:

– diagnostyka oparta na holistycznym podejściu do człowieka wykorzystująca najnowsze osiągnięcia nauki w połączeniu z wiedzą o człowieku zbierane przez setki lat,

– propagowanie skutecznych, bezpiecznych, sprawdzonych medycznie lecz mało znanych metod terapeutycznych istotne w odzyskiwaniu i w utrzymaniu zdrowia,

– współpraca z lekarzami, terapeutami, specjalistami z zakresu diagnostyki oraz innych specjalności około medycznych, których wiedza cieszy się wysokim uznaniem w kraju i zagranicą,

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

– działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

– działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, organizowanie i wspieranie wypoczynku przedsiębiorców i ich rodzin,

– wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

– wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

 

Fundacja „W zdrowiu z Tobą”
ul. Szeroka 5/4
88-100 Inowrocław
tel. 505 100 917

e-mail: fundacjawzdrowiuztoba@gmail.com

www.wzdrowiuztoba.pl