Fundacja „Dobry Pomysł”
Fundacja Novum
Brajl Media Sp. z o.o.
Fundacja „ISKATO”
Fundacja „MB ECO BŁYSK”
Fundacja „W zdrowiu z Tobą”
Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi
Spółdzielnia Socjalna „Recycling”
Fundacja YAK
Fundacja Vita et Natura
Lornetka Non Profit Sp. z o.o.
Spółdzielnia Socjalna Empatia
Spółdzielnia Socjalna „Komunalni”
Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki”
Społdzielnia Socjalna ECO-KAB
Społeczny Biznes.pl Sp. z o.o. non profit
Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie”
Spółdzielnia Socjalna „Wigor”
Stowarzyszenie „Zachodni Styl”

Fundacja We are for U