Spółdzielnia Socjalna Help działa w sektorze usług opiekuńczych. Odbiorcami są osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich.

Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Usługi opiekuńcze wobec klientów świadczone są głównie w miejscu zamieszkania podopiecznych. Świadczone mogą być także w ośrodkach stacjonarnych, np. domach dziennego pobytu, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznych czy centrach terapeutycznych, jak również na oddziałach paliatywnych, geriatrycznych czy w hospicjach.

Poza usługami opiekuńczymi, Spółdzielnia Socjalna Help prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Jest w posiadaniu kilkudziesięciu:
-balkoników,
-łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych,
-rotorów elektrycznych i manualnych,
-podnośników wannowych elektrycznych,
-wózków inwalidzkich
oraz sprzętu drobnego, typu:
-kule,
-laski,
-krzesła toaletowe i kąpielowe,
-drabinki przyłóżkowe,
-poduszki przeciwodleżynowe
-materace przeciwodleżynowe
-wanienki do mycia głowy,  itp.

Sprzęt dystrybuowany jest również na terenie w/w województw, stanowiąc uzupełnienie procesu opieki i rehabilitacji wobec osób niesamodzielnych.

Spółdzielnia Socjalna HELP
ul. Niemojewko 9
88-320 Strzelno
tel. 515-249-775

mail: help.inowroclaw@gmail.com