Oferta Stowarzyszenia Alter Ino

9 września 2022

Stowarzyszenie Alter Ino powstało z inicjatywy ruchu osób wykształconych w różnych dziedzinach, którzy chcą wnieść do życia społecznego własne pomysły z dziedzin edukacji, kultury i sztuki oraz pomocy społecznej. Misją stowarzyszenia jest zmienianie rzeczywistości społeczności lokalnej regionu. Od 3 lat Stowarzyszenie prowadzi wiele inicjatyw w tym Alter Ino SOS, które narodziło się w związku z potrzebą niesienia pomocy w okresie pandemii, m.in.  Stowarzyszenie zbierało zepsute komputery, które następnie były naprawiane i przekazywane najbardziej potrzebującym dzieciom do nauki zdalnej. W ramach przedsięwzięcia uruchomione zostaną 3 podstawowe usługi tj. sklep charytatywny, świetlico-kawiarnia, Alter Ino SOS remonty.

W sklepie charytatywnym sprzedawane będą artykuły żywnościowe o długim terminie przydatności. Wypracowane zyski przeznaczone będą na dystrybucję voucherów żywieniowych dla osób potrzebujących, w tym też doświadczonych przez wojnę na Ukrainie oraz mieszkańcom Inowrocławia, którzy wyraźnie i boleśnie odczuwają skutki gospodarcze związane z szeroko pojętą drożyzną (inflacja).

Świetlico-kawiarnia to nowatorski koncept wynikający z istoty funkcjonowania sklepu charytatywnego. O sklepach charytatywnych mówi się jeszcze w jednej, bardzo znaczącej perspektywie, wskazując na niezwykłą przestrzeń do nawiązywania różnych relacji społecznych.  Tym samym poza walorem czysto kawiarnianym będzie to przestrzeń do realizacji wielu działań o charakterze społecznym i integracyjnym, osadzonym w kulturze, sztuce, edukacji.

Z kolei usługa Alter Ino SOS remonty obejmować będzie w usługi remontowe, w tym usługi hydrauliczne, elektryczne, usługi klimatyzacji i wentylacji, prace porządkowe, usługi techniczne, montaż mebli i blatów.

 

Stowarzyszenie Alter Ino

ul. Grabskiego 22/4, 88-100 Inowrocław

tel. 604-4040874

mail: bartosz.ogorkowski@gmail.com