Oferta Stowarzyszenia „ECCE HOMO w Strzelnie”

31 sierpnia 2020

Celem działalności Stowarzyszenia „ECCE HOMO w Strzelnie” jest działalność edukacyjna, pedagogiczna, kulturalno-oświatowa, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji, integracji społeczeństwa lokalnego, poprawa jakości życia, podnoszenie świadomości i wykorzystanie aktywności społecznej oraz zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody, tradycji i kultury, wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego oraz integracji społecznej i zawodowej w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Stowarzyszenie prowadzi różnego rodzaju działania m.in.:

– Prowadzenie stadniny w miejscowości Łąkie – prowadzenie zarówno zajęć hipoterapeutycznych jak i nauki jazdy konnej, gdzie każdy pasjonata koni może znaleźć coś dla siebie. Ośrodek to miejsce zarówno dla doświadczonych jeźdźców, jak i osób które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jeździectwem.

– Prowadzenie projektów dla seniorów oraz młodzieży – dzięki dofinansowaniu z Europejskich Funduszy Społecznych Stowarzyszenie realizuje 9 projektów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparciem objęci są seniorzy powyżej 60 roku życia oraz dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat.

– Utworzenie pierwszego żłobka na terenie gminy Strzelno – rozpoczęła się również realizacja projektu, dzięki któremu otwarty zostanie pierwszy żłobek w  Gminie Strzelno. Rozpoczęcie działalności żłobka zaplanowane jest na marzec 2021 roku. Stowarzyszenie chętnie angażuje się we wszelkie działania i projekty mające na celu wsparcie lokalnej społeczności a także współpracuje z lokalnymi firmami i organizacjami, aby wspólnie rozwijać region.

 

Stowarzyszenie „Ecce Homo w Strzelnie”

Kościelna 12

88-320 Strzelno

tel. 537 828 519

e-mail: eccehomo.strzelno@gmail.com

www.eccehomostrzelno.com