Ogłoszenie o naborze wniosków i spotkanie informacyjne w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

27 czerwca 2024

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że 27 czerwca 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024. Realizacja Instrumentów wsparcia w ramach Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27.06.2024 r. do dnia 17 lipca 2024 r. do godz. 12:00  tylko za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/.

W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomił również infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062.
Adres e-mail do kontaktu: przedsiebiorstwo.spoleczne@mrips.gov.pl

Zapraszamy również Wnioskodawców do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym naboru wniosków, które odbędzie się 2 lipca br. o godz. 10.00 w formie wideokonferencji (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams). Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do dnia 01.07.2024 r. (do godz. 15.00). Formularz dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/rZ1kjXcy59UoTiCAA
Link do spotkania zostanie przesłany w dniu spotkania na wskazany w formularzu adres e-mail.

Więcej informacji na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej :
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-i-spotkanie-informacyjne-w-ramach-programu-warto-byc-przedsiebiorstwem-spolecznym-na-lata-2023-2025-edycja-2024/

Informacje o Programie i naborze wniosków dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa www.gov.pl/rodzina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa oraz na FB Ekonomia Społeczna: https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznej