Kadra

Punkt Konsultacyjny w Inowrocławiu:

Koordynator Merytoryczny Anna Białka
Animator Agnieszka Kardasz
Doradca Kluczowy Marlena Grams, Dorota Rąblewska
Kluczowy Doradca Biznesowy Adrian Ignasiak
Edukator Anna Białka
Specjalista ds. przedsiębiorczości Milena Czajkowska
Specjalista ds. kooperatyw i monitoringu Dorota Rąblewska
Specjalista ds. zamówień publicznych Dorota Rąblewska

 

Punkt Konsultacyjny we Włocławku:

Koordynator Merytoryczny Agnieszka Walczak – Beszczyńska
Animator Waldemar Andrzejewski
Doradca Kluczowy Małgorzata Kędzierska
Kluczowy Doradca Biznesowy Paweł Seroczyński
Edukator Natalia Majewska
Specjalista ds. przedsiębiorczości Katarzyna Żero
Specjalista ds. kooperatyw i monitoringu Alicja Błaszczyk
Specjalista ds. zamówień publicznych Katarzyna Wuttka