Wizja i misja

Wizja Kujawsko – Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej: „Klienci – organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, prawne mają zaufanie do  K-PCES  jako do wiodącej placówki, zapewniającej wsparcie szkoleniowe, doradcze i animacyjne. Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej jest liderem również w zakresie usług wspierających przedsiębiorczość lokalną, regionalną i ogólnopolską, a przede wszystkim ekonomię społeczną”.

Misja Kujawsko – Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej: „Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej w najbardziej efektywny i innowacyjny sposób zaspokaja potrzeby swoich klientów na lokalnym rynku, zdobywa zaufanie i cieszy się wielkim uznaniem w regionie i na terenie całej Polski, dzięki czemu staje się liderem w zakresie realizowanych usług. Zadowolenie   klientów, firm gwarantuje stabilną pozycję i wzrost zainteresowania działaniami K-PCES na nowych obszarach, co daje szansę rozwoju instytucji i jej pracowników, zwiększa zatrudnienie osób”.