Pomoc Ukrainie – mechanizm interwencyjny

28 kwietnia 2022

Pomoc Ukrainie – mechanizm interwencyjny

Zapraszamy do składania wniosków w ramach rozszerzonego mechanizmu interwencyjnego dotyczącego pomocy Ukraińcom. Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług służących wsparciu Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce od PES i PS, dotyczących: pomocy materialnej, która zostanie przekazana na terytorium Ukrainy oraz wsparcia dla osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie, obejmujących w szczególności:
• zamówienia produkowanych przez PES i PS artykułów spożywczych, artykułów higienicznych, posiłków czy niezbędnego sprzętu w celu przekazaniach tej pomocy na terytorium Ukrainy, m.in. w ramach akcji prowadzonych przez podmioty i organizacje pomocowe;
• pomoc materialną w zakresie zakupu produktów (w tym także produkcji i/lub dostarczania posiłków), zakup usług opiekuńczych, usług rehabilitacyjnych, usług opieki nad dziećmi, usług transportowych i inne. Wsparcie to może być przekazywane nieodpłatnie za pośrednictwem instytucji czy organizacji pomocowych, nie musi być zawsze bezpośrednio przekazywane jego odbiorcom;

Katalog usług oraz produktów nie jest zamknięty.
Instytucje pomocowe, potrzebujące wsparcia powinny się kontaktować z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu z p. Radosławem Kowalskim (tel. 501 604 113, mail: r.kowalski@rops.torun.pl). Działania KPCES będą prowadzone we współpracy i przy wsparciu ROPS Toruń.
Wszystkie przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które chciałyby skorzystać ze wsparcia prosimy o kontakt pod numerem tel. 52 357-62-15, mail: owes@ekspert-kujawy.pl

Druk-zapotrzebowania_UA

Procedura-zakupow_Ukraina

Wniosek-PES

Protokol-przekazania