Porozumienia o współpracy

11 sierpnia 2017

Miło nam poinformować, że w wyniku naszych starań już siedem gmin z powiatu włocławskiego zdecydowało o przystąpieniu do wspólnych inicjatyw z naszym OWES. Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej podpisali Burmistrzowie i Wójtowie gmin Lubraniec, Boniewo, Izbica Kujawska, Fabianki, Baruchowo, Choceń a także Lokalna Grupa Działania „Dorzecza Zgłowiączki”. Za wszystkie dotychczasowe deklaracje współpracy serdecznie dziękujemy i czekamy na pozostałe gminy powiatu.
info o finansowaniu