Poszerzamy współpracę!

18 września 2017

Doradcy kluczowi w celu współpracy z właściwymi terytorialnie instytucjami regionalnymi i lokalnymi, w tym służącymi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej przeprowadzali spotkania na terenie powiatu inowrocławskiego, radziejowskiego, mogileńskiego i żnińskiego. Pięknie dziękujemy!