Procedura odwoławcza dotycząca udzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu

23 sierpnia 2018

W związku z dokonaną oceną złożonego wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia finansowego pomostowego oraz o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego zamieszamy listę rankingową nr 3/OWES/2018/WP/O oraz 3/OWES/2018/WF/O

Procedura odwoławcza – lista rankingowa do pobrania.