Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – projekty małe

4 listopada 2022
Uprzejmie informujemy, że otwarto oficjalnie drugi nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Projekty małe wyróżniają się wieloma uproszczeniami, zarówno w realizacji jak i rozliczaniu projektu i są dedykowane w szczególności dla organizacji, które do tej pory nie uczestniczyły w programie.

Oferta programu skierowana jest do wszystkich polskich województw!
O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. władze centralne i samorządy regionalne i lokalne, instytucje publiczne, sektor pozarządowy i podmioty prywatne.

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:
tel. +48 22 273 81 87
e-mail BSR@mfipr.gov.plotwiera się w nowej karcie

17 listopada br. odbędzie się seminarium online o zasadach drugiego naboru wniosków. Zarezerwuj datę! Rejestracja zostanie uruchomiona wkrótce.

Więcej informacji pod adresem:

https://fundusze.ngo.pl/396857-program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027-projekty-male.html?nws_important=0a4e002c-a5f6-414d-868d-09dcd4478768&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=03.11.2022