Projekt realizowany przez Instytut Spraw Publicznych

12 kwietnia 2021

Na prośbę Instytutu Spraw Publicznych chcielibyśmy Państwa poinformować o realizacji projektu.

Instytutu Spraw Publicznych wraz z pięcioma innym
organizacjami z całej Europy, realizuje projekt „SET THE TONE – Social Economy Tackling the
unfair Treatment of wOmen iN Enterprises” („Nadaj ton – ekonomia społeczna na drodze
do równego traktowania kobiet w miejscu pracy”).

Udziału w badaniu polega na wypełnieniu krótkiej ankiety
online, skierowanej do osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej oraz firmach
tradycyjnych. Badanie ma na celu ocenę istniejącej wiedzy na temat różnych rodzajów
przemocy ze względu na płeć, w tym molestowania seksualnego w miejscu pracy, a także
analizę specyficznych potrzeb pracownic i pracowników w tym zakresie.
Badanie jest anonimowe – żadna z odpowiedzi nie będzie powiązana z danymi
identyfikacyjnymi. Udział w nim jest całkowicie dobrowolny, otwarty dla wszystkich
pracowników, niezależnie od ich płci, niezależnie również od tego, czy dana osoba
doświadczyła w swoim życiu zawodowym zjawisk wymienionych w ankiecie. Wypełnienie
kwestionariusza powinno zająć około 10–15 minut. Warto, aby ankietę
wypełniło jak najwięcej pracowników bądź pracownic, w tym przynajmniej jedna osoba z
kadry kierowniczej.
Badanie trwa do 30 kwietnia 2021 roku. Biorąc w nim udział, mają Państwo szansę na
przyczynienie się do poprawy warunków na polskim rynku pracy. Zainteresowanym
podmiotom przedstawimy ofertę szkoleniową z tego zakresu.

Aby wziąć udział, wystarczy kliknąć w poniższy link:
https://coceta.coop/stt/pl/

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie badania, bądź problemy techniczne z
wypełnieniem ankiety, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
malgorzata.kopka@isp.org.pl

 

Więcej informacji na temat projektu: https://set-the-tone-project.eu