Projekty na promocje obszarów wiejskich

23 marca 2023

Uprzejmie informujemy, iż 6 marca br. na stronie www.ksow.pl opublikowano informację o naborze wniosków do tegorocznej edycji konkursu „Wieś na weekend”. Zapraszamy do składania projektów w terminie od 20 marca do 7 kwietnia 2023 r.  Poza zwiększeniem kwoty dofinansowania jednego projektu do 5 tys. zł,  zasady i warunki konkursu pozostały niezmienione.

Celem konkursu jest nadal promocja przedsięwzięć finansowanych z PROW 2014-2020, zlokalizowanych na terenie gminy właściwej dla miejsca przeprowadzenia imprezy, a składany wniosek może dotyczyć wyłącznie działania w Planie Operacyjnym SR KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2023 –  „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020”. Oznacza to, że podczas imprez plenerowych organizowanych na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, należy promować wybrany projekt zrealizowany z udziałem środków PROW  2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową zamieszczoną na stronie: https://kujawsko-pomorskie.ksow.pl/.