Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 4 (powiaty inowrocławski, mogileński, radziejowski, włocławski, żniński, m. Włocławek,) poprzez wsparcie w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych oraz w rozwoju i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej w okresie 01.07.2019-30.06.2022 r.

Projekt zakłada stworzenie 104 miejsc pracy. Zaktywizuje także i włączy w proces wspierania ES lokalne samorządy i środowiska pozarządowe i gospodarcze.