Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie IV woj. Kujawsko-pomorskiego ( powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, żniński, włocławski i miasto Włocławek) w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026 poprzez tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz wzmocnienie u ich potencjału innowacyjnego i rozwojowego w tym tworzenie możliwości do zwiększenia zatrudnienia w tych podmiotach.