Efekty, rezultaty projektu

Projekt zakłada następujące efekty, rezultaty projektu:

– utworzenie i utrzymanie 82 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,

– 7 osób, które po opuszczeniu programu będą osobami poszukującymi pracy w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn,
– 82 osoby uzyskają kwalifikację w tym 58 kobiet i 24 mężczyzn,

– 108 osób po opuszczeniu programu będzie osobami pracującymi, łącznie z osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek w tym 76 kobiet i 32 mężczyzn,

– 66 osób, których sytuacja społeczna ulenie poprawie po opuszczeniu programu.