Promocja i marketing – cykl spotkań online

15 maja 2023

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań pt.
„Ekonomizacja działalności podmiotów ekonomii społecznej”,
dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkania odbędą się w formule online w dniach 17, 24, 31 maja 2023 r.
w godz. 10.00 – 13.00 na platformie ClickMeeting
.

Do udziału zapraszamy Członków Sieci Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz pozostałe podmioty zainteresowane rozwijaniem swojej działalności m.in. w obszarze promocji i marketingu produktów i usług.

Tematyka spotkań:
17 maja 2023 r. (środa) – „Cykl życia produktu / usługi społecznej a popyt na nie”.
24 maja 2023 r. (środa) – „PR w działalności podmiotu ekonomii społecznej”.
31 maja 2023 r. (środa) – „Social Media w działalności podmiotu ekonomii społecznej”

Ekspertami oraz prowadzącymi spotkania będą:

Artur Kaniecki, Prezes Zarządu Fundacji Studio M6 – dyplomowany coach,
doradca zawodowy i biznesowy, ekspert z zakresu organizacji i zarządzania,
praktyk prawa pracy, legalizacji zatrudnienia.
oraz
Mariusz Godlejewski, Dyrektor Biura Projektów Fundacji Studio M6 – ekspert
w prowadzeniu projektów biznesowych i społecznych, finansowanych z dotacji gminnych,
EFS, Funduszy Norweskich, NIW, Major Donors i grantów międzynarodowych, specjalista w zakresie marketingu (media społecznościowe).

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie www.es.rops.torun.pl

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie do dnia 15 maja br. elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

Na podany w formularzu adres e-mail zostaną Państwu wysłane linki umożliwiające udział w spotkaniach.

Osobą do kontaktu w sprawie spotkań jest Aleksander Jarzemski: a.jarzemski@rops.torun.pl, tel. 571 293 182.
Spotkania odbywać się będą w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.