Propagowanie zdrowego stylu życia i nie tylko

18 czerwca 2019

Fundacja Hodowców Białej Gęsi posiada swoją siedzibę we Wróblach, koło Kruszwicy (woj. kujawsko-pomorskie). Na lokalnym rynku działa od 2012 roku. Celem fundacji jest charytatywne, 0705edukacyjne i naukowe angażowanie się w działania społecznie użyteczne, które przyczynią się do rozwoju i modernizacji rolnictwa, rozwoju społeczności wiejskich, zmniejszenia skutków ubóstwa i przeciwdziałania skutkom bezrobocia na wsiach i małych miastach. Ponadto fundacja wspiera środowiska zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób chorych i niepełnosprawnych oraz zajmuje się wspieraniem integracji europejskiej, a także rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Fundacja w ramach swojej działalności współpracuje ze środowiskiem na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadnarodowym, m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami społecznymi.

 

Głównym celem działania fundacji jest promocja ekologicznego chowu gęsi w celu uzyskania zdrowego, wartościowego mięsa i tłuszczu oraz promocja puchu i pierza od białych gęsi pozyskanego po uboju, które są produktami naturalnymi i posiadają najwyższą na świecie sprężystość. Natomiast misją fundacji jest dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców produktów i wyrobów z ekologicznych gęsi oraz przekonanie o ich wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej.  Fundacja zaangażowana jest w działania promocyjno-informacyjne o wartości produktu regionalnego, tj. ekologicznej gęsi. Aby wzmocnić podejmowane działania promocyjne fundacja uczestniczy w wszelkiego rodzaju targach, jarmarkach czy innego rodzaju imprezach kulinarnych, gdzie serwuje przepyszne dania z gęsiny.  Fundacja Hodowców Białej Gęsi prowadzi działalność w dwóch gałęziach. Pierwsza związana z branżą gastronomiczną (eko-żywność), wykorzystując mięso z uboju gęsi (przetwarzanie i sprzedaż wyrobów z gęsiny), przygotowywanie cateringu oraz organizowanie imprez. Drugą gałęzią jest działalność hafciarska.

 

   

 

W ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” i otrzymanego wsparcia finansowego fundacja utworzyła 5 miejsc pracy oraz zakupiła niezbędny sprzęt wyposażający nowe stanowiska pracy, m.in. profesjonalne hafciarki. Haft komputerowy jako rodzaj zdobnictwa i personalizacji łączący tradycyjny ręczny haft znany od wieków z nowoczesną techniką komputerową pozwalającą na szybkie, automatyczne i niesamowicie dokładne wykonywanie haftów przez maszynę hafciarską. Wykonywane zdobienia haftem wykorzystywane są w celach reklamowych fundacji, jak również na zlecenie innych firm i osób fizycznych. Pierwsze efekty pracy nowo zatrudnionych osób i wolontariuszy można było podziwiać na targach Grune Woche w Berlinie oraz na IV Narodowym Kongresie Żywieniowym w Warszawie. Szeroka oferta fundacji ukierunkowana jest dla klientów indywidualnych oraz firm. Fundacja jest już rozpoznawalna na rynku lokalnym, krajowym, a także w krajach z którymi nawiązała współpracę (Niemcy, Japonia).

 

Szczegółowe informacje o bieżących działaniach fundacji można znaleźć na stronie internetowej www.polskabialages.pl oraz tel. 52 335 78 95, 602 785 388, e-mail: fundacja@polskabialages.pl