Rekrutacja w powiecie włocławskim i żnińskim.

26 listopada 2019

Zapraszamy wszystkie osoby i podmioty z terenu powiatów włocławskiego i żnińskiego, zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Już od dziś mogą Państwa zgłaszać chęć przystąpienia do projektu, składając formularz aplikacyjny w naszym biurze przy ul. Toruńskiej 30 we Włocławku lub przesyłając go w formie elektronicznej na adres owes@ekspert-kujawy.pl. Formularze aplikacyjne wraz załącznikami dostępne są na naszej stronie w zakładce „Dokumenty”.