Rozeznanie cenowe – materiały szkoleniowe

14 października 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA CENOWEGO

Fundacja Ekspert-Kujawy, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym usługi zapewnienia materiałów dla uczestników spotkań animacyjnych i szkoleń w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja”, Priorytetu IX Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.

Pliki do pobrania
Rozeznanie cenowe
Formularz ofertowy