ROZEZNANIE CENOWE nr 4/2024/FEK/KPCES

23 kwietnia 2024

Mając na uwadze zachowanie zasad przeprowadzania procedury rozeznania rynku w ramach projektu pn. „Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”, Fundacja Ekspert -Kujawy w Inowrocławiu zwraca się z prośbą o podanie wyceny dotyczącej usługi  oceny wniosków w ramach prac ekspertów w Komisji Oceny Wniosków.

Załączniki: