Rozpoczynamy animacje w projekcie

21 lipca 2016

Rozpoczynamy etap działań animacyjnych, a tym samym etap realizacji i wdrażania projektu jest realizowany zgodnie z zasadami polityki równych szans, w tym obejmując działania z zakresu równości szans w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, narodowość oraz światopogląd. W ramach niniejszego zadania rozpoczęto organizację zaplanowanych spotkań animacyjnych na terenie gmin: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość.